images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)
Se bilder från Dalsjöfors.

Kontakta oss
 

vertlinje.gif (853 bytes)

Verksamhet

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningens årsmöte. årsmötet hålls senast under mars månad.

Dalsjöfors Vägförenings Stadgar

Lite fakta om Dalsjöfors Vägförenings område:

  • Den enskilda väglängden 18,5 km.
  • Inom området finns 872 fastigheter.
  • Dessa fastigheter har ett gemensamt taxeringsvärde på 324 miljoner kronor.
  • Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering, som nu bygger på
    andelar och ej taxeringsvärde efter Lantmäteriets anläggningsförrättning år 2003. Utdebiteringsbeloppet är 30 kr/andel. För en normal villa, som har 10 andelar, innebär det 300 kr i utdebiteringsbelopp.
  • Vägföreningen har 11006 andelar totalt.


Vi genomför årligen en utdebitering med de nya andelstalen som togs fram vid omförrättningen 2003.


| hem | verksamhet | styrelse | aktuellt | länkar|