images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)
Se bilder från Dalsjöfors.

Kontakta oss
 

vertlinje.gif (853 bytes)

Utdebitering 2008

Under våren 2008 genomförs en utdebitering enligt Årsmötesbeslut 2008-03-31.


Utdrag ur årsmötesprotokoll 2008-03-31:

§ 12. Beslut om utdebitering för kommande år 2008:

Styrelsen föreslog utdebiteringsbeloppet 20 kr/andel.
Vägföreningen har 11006 andelar totalt. För en normal villa, som har 10 andelar, innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp.

Mötet beslutade att godkänna årlig utdebitering med det belopp som styrelsen föreslagit.

Slut utdrag

Handlingar och protokoll från årsmötet 2008

Nya andelstal för utdebitering. Läs rapporten från Lantmäterimyndighetens sammankomst/anläggningsförrättning.

 


| hem | verksamhet | styrelse | aktuellt | länkar|