images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     5/14
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Måndag 18 augusti 2014
Tid:               Kl. 18.00 – 20.10

§ 1 a  Närvarande:

Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Tony Karlsson, Thomas Wingren och Anki Bohman

1 b Ej närvarande:

Lena Laine-Pettersson, Tomi Melander och Sven-Erik Håkansson

§ 2  Val av sekreterare:

Anki Bohman

§ 3  Val av Justeringsledamot:

Sven-Erik Andersson  
                     
§ 4  Fastställande av dagordning:

Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5  Godkännande av protokoll 4/14

Protokoll 4/14 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6  Skrivelser:

Inga nya skrivelser har inkommit.

§ 7  Rapporter:

Tekniska Förvaltningen avråder med ansökan, att sätt upp röda 30km skyltar (skarp läge) på Skänstadvägen. Detta beroende på att Polismyndigheten är väldig restriktiv och då främst med övervakning att förbudet efterlevs.
Länsstyrelsen skall ge sitt godkännande innan kommun får godkänt sin ansökan.
Vägföreningen skall däremot be berörda fastighetsägare, där blå 30km skylt finns, att röja undan så att skylten blir synlig och rengjord från alger av träden.

Fastighetsägare på Granvägen 25 har bekymmer med dagvattnet i 2 brunnar. Vägföreningen kontaktar Tekniska Förvaltningen för åtgärder.

Fastighetsägare på Hjortrydsvägen 4 har gjort förfrågan om farthinder. Vägföreningen tittar vidare på detta.

Korsningen vid Örnvägen – Skänstadvägen har vägtrumman rasat.
Vägföreningen kontaktar Tekniska Förvaltningen för åtgärd.

Vägföreningen skall kontakta Tekniska Förvaltning för att åtgärda Tallbitvägen då vägen är i dåligt skick.

Skötseln (ogräs) utav blomlådan på Sjödalsvägen följs ej av de regler som gäller. På Sjöviksvägen har egenmäktigt ställts ut 2 st blå keramik-krukor utan tillstånd, strax före vändplatsen och det berör 2 fastigheter som har gjort detta.

Vägföreningen skall vidtala dom berörda fastighetsägarna om ovanstående.

§ 8 Ekonomisk rapport.

Ekonomin är god.

§ 9  Övriga frågor

Två fastighetsägare var och informerade om hur de ansåg trafiksituationen är på Sågaregatan. Vägföreningen ber dem återkomma när de har vidtalat övriga fastighetsägare och fått underskrifter om att få till fartdämpande åtgärder.
Fastighetsägare för Lundvägen var och informerade om att få till en utbyggnad av Lundvägen. För att få till utbyggnaden skall man följa de regler som finns hos Borås Stad. Vägföreningen skall återkomma till fastighetsägaren.

Till nästa möte skall Vägföreningen bjuda in Jan-Åke Claesson, enhetschef
på Tekniska Förvaltningen.

Nästa möte är 22 september kl 18,00 på Servicehuset Dalhem.

§ 10               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
                     
                      Vid protokoll 2014-08-18
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Sven-Erik Andersson
                      Justeringsledamot