images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)
Se bilder från Dalsjöfors.

Kontakta oss
 

vertlinje.gif (853 bytes)

Ny Lag

Till fastighetsägare inom Dalsjöfors vägförenings område.

Om Anläggningsförrättningen 03-11-20. >>>

Som nog de flesta av Er redan känner till har en ny lag tillkommit som reglerar vägföreningarnas verksamhet.

Den gamla "Lag om enskilda vägar" har fr.o.m 19980101 ersatts av "Ny lagstiftning betr. enskild väghållning" som träder i full kraft 20030101. Den kommer att på flera sätt förändra förutsättningarna för vägföreningens arbete. Den största förändringen är att underlaget för uttaxeringen ändras, från taxeringsvärdet som grund, till fastighetens användning av vägen.

Kommunen funderade i samband med det om vägföreningarna skulle behållas eller läggas ned. Här är en sammanfattning av kommunens ställningstagande och den process som ledde fram till ställningstagandet. Läs mer. >>>

Sålunda har en lantmäteriförrättning genomförts. Nya andelstal åsättes, grundat på avstånd till allmän väg och vad trafik fastigheten genererar. Sålunda kommer en fastighet med affär eller annan rörelse, samt hyresfastigheter att få högre andelstal än en och tvåbostadshus.

Om Anläggningsförrättningen 03-11-20. >>>
Styrelsens reflektion. Frågor och svar. Stadgar. Kommunen och vägföreningarna.

 


| hem | verksamhet | styrelse | aktuellt | länkar|