images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)
Se bilder från Dalsjöfors.

Kontakta oss
 

vertlinje.gif (853 bytes)

Historia

Dalsjöfors som ort bildades genom att tre unga män startade en textilindustri vid gamla kvarnfallen i Dalsjöbäcken Allt eftersom verksamheten växte och personalbehovet ökade flyttade arbetare in och tack vare en framsynt personalpolitik byggdes ett stort antal egnahem. Detta förutsatte att vägar anlades allt eftersom nya områden exploaterades. Under 1960 - talet fanns inom samhället sex vägsamfälligheter.

Enligt föreningens stadgar vann föreningen laga kraft genom ett förrättningsutlåtande den 10/7 1967. Detta medförde att Dalens, Gårda, Sjödals och Tummarps vägsamfälligheter upplöstes, samt att samfälligheterna för Grönelid och Häglared - Hjortryd omfördelades Medlemmar i föreningen är fastigheter inom det planlagda området i Dalsjöfors samhälle.

Inom föreningens område finns c:a 870 fastigheter med ett totalt taxeringsvärde av ungefär 325 miljoner kronor.

Föreningen svarar för skötsel och underhåll av vägar genom uttaxering hos fastighetsägarna samt uppbär statsanlag för de vägar som är anslagsberättigade. Genom avtal med kommunen har underhåll och renhållning övertagits av gatukontoret, genom att statsanslaget överförts till dem.

 


| hem | verksamhet | styrelse | aktuellt | länkar|